Chủ nhật, 31/05/2020 00:53:26
UBND huyện Cư Kuin ban hành Kế hoạch huy động trẻ đến trường và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2019-2020

Ngày: 28/03/2019

Ngày 25-3-2019, UBND huyện Cư Kuin đã ban hành Kế hoạch số 846 về ciệc Huy động trẻ đến trường và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2019-2020

Mục đích của Kế hoạch là nhằm tạo thuận lợi cho học sinh được đến trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các bậc, cấp học; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở; tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học và tăng số học sinh được học 2 buổi/ngày; giảm số học sinh học trái tuyến, giảm số học sinh trên một lớp, giảm số lớp đối với những trường không đủ điều kiện về CSVC, đội ngũ,…tránh tình trạng quá tải ở một số trường.

Nội dung Kế hoạch nêu rõ việc: Huy động trẻ mầm non ra lớp; Tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6; Tuyển sinh trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Cư Kuin và tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông trên địa bàn huyện.

Phương thức tuyển sinh lớp 6 và lớp 10: theo hình thức xét tuyển. Trường hợp nếu số lượng học sinh đăng kí vượt quá 150% thì tiến hành theo phương thức xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực của học sinh. Riêng trường PTDTNT tiến hành tuyển sinh theo 2 vòng. Vòng 1: tổ chức sơ tuyển; Vòng 2: tổ chức xét tuyển hoặc kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực của HS đã qua vòng 1.

Về tổ chức thực hiện: UBND huyện giao UBND các xã chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể, ban tự quản thôn, buôn,...phối hợp với các trường học trên địa bàn tiến hành điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 đúng tiến độ, chính xác; chịu trách nhiệm xây dựng phương án tuyển sinh, phân tuyến địa bàn và chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường học trên địa bàn xã. Các xã có địa bàn hành chính giáp ranh, phải tiến hành tổ chức họp cùng với Hiệu trưởng các trường để thống nhất phương án phân tuyến địa bàn và chỉ tiêu tuyển sinh cho từng trường. Mỗi xã phải xây dựng 01 Phương án tuyển sinh chi tiết và báo cáo về UBND huyện (qua phòng GDĐT) để tổng hợp, Phòng GDĐT sẽ chịu trách nhiệm phân tuyến địa bàn và chỉ tiêu tuyển sinh hợp lý cho từng trường, tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng quá tải ở một số trường.

Chi tiết văn bản tại đây:

 

Trần Quốc Toản
Tin liên quan