Chủ nhật, 31/05/2020 01:02:22
Huyện Cư Kuin sẵn sàng chuẩn bị các điều kiện để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới

Ngày: 18/09/2019

         Ngày 18-9-2019 UBND huyện Cư Kuin đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới theo lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018.

         Theo đó, UBND huyện giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên môn của UBND huyện chuẩn bị các điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất, trường, lớp học, tài chính,…để triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới theo 5 giai đoạn cụ thể như sau:

          - Giai đoạn 1 : từ nay đến trước ngày 31/7/2020 phải chuẩn bị xong cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, sách giáo khoa lớp 1 và hoàn thành việc bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020 – 2021.

          - Giai đoạn 2 : trước ngày 31/7/2021 phải chuẩn bị xong cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 và hoàn thành việc bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên dạy lớp 2, lớp 6 năm học 2021 – 2022.

         - Giai đoạn 3 : trước ngày 31/7/2022 phải chuẩn bị xong cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 và hoàn thành việc bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên dạy lớp 3, lớp 7, lớp 10 năm học 2022 – 2023.

         - Giai đoạn 4 : trước ngày 31/7/2023 phải chuẩn bị xong cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 và hoàn thành việc bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên dạy lớp 4, lớp 8, lớp 11 năm học 2023 – 2024.

        - Giai đoạn 5 : trước ngày 31/7/2024 phải chuẩn bị xong cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, sách giáo khoa lớp 5, lớp 9, lớp 12 và hoàn thành việc bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên dạy lớp 5, lớp 9, lớp 12 năm học 2024 – 2025.

         Bên cạnh sự chuẩn bị các điều kiện triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, UBND huyện cũng chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, ban ngành của địa phương tăng cường công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT để tạo sự đồng thuận trong việc triển khai lộ trình thực hiện chương trình GDPT mới; đồng thời, thường xuyên cập nhật, đưa tin biểu dương kịp thời những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong việc triển khai thực hiện chương trình GDPT mới, nhằm tạo tâm thế đổi mới trong toàn xã hội.

 

Trần Quốc Toản
Tin liên quan